CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9
- 10%

CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9

9.000₫
10.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG
- 14%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG

15.500₫
18.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA
- 15%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA

17.850₫
21.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA CẦU ĐẤT
- 13%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA CẦU ĐẤT

16.500₫
19.000₫
COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ĐẶC BIỆT MOKA  + ARABICA + ROBUSTA (KHAY 4 LY x 16g)
- 35%

COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ĐẶC BIỆT MOKA + ARABICA + ROBUSTA (KHAY 4 LY x 16g)

150.800₫
232.000₫
COMBO CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9 (KHAY 4 LY x 16g)
- 15%

COMBO CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9 (KHAY 4 LY x 16g)

34.000₫
40.000₫
COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA (KHAY 4 LY x 16g)
- 20%

COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA (KHAY 4 LY x 16g)

60.800₫
76.000₫
COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG ( KHAY 4 LY X 16g)
- 20%

COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG ( KHAY 4 LY X 16g)

57.600₫
72.000₫
COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA (KHAY 4 LY x 16g)
- 20%

COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA (KHAY 4 LY x 16g)

67.200₫
84.000₫