CÀ PHÊ TÚI LỌC ARABICA CẦU ĐẤT
- 20%

CÀ PHÊ TÚI LỌC ARABICA CẦU ĐẤT

324.000₫
405.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC ROBUSTA TRUYỀN THỐNG
- 20%

CÀ PHÊ TÚI LỌC ROBUSTA TRUYỀN THỐNG

290.000₫
363.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC MOKA THƯỢNG HẠNG
- 20%

CÀ PHÊ TÚI LỌC MOKA THƯỢNG HẠNG

330.000₫
412.500₫
CÀ PHÊ PHA PHIN ARABICA+ROBUSTA+MOKA
- 10%

CÀ PHÊ PHA PHIN ARABICA+ROBUSTA+MOKA

255.060₫
283.400₫
Trà Organic - Strawberry Tea
- 15%

Trà Organic - Strawberry Tea

56.000₫
66.000₫
CÀ PHÊ PHA PHIN CULI +ROBUSTA+MOKA
- 10%

CÀ PHÊ PHA PHIN CULI +ROBUSTA+MOKA

382.500₫
425.000₫
COMBO CÀ PHÊ HÒA TAN 3IN1-G9
- 10%

COMBO CÀ PHÊ HÒA TAN 3IN1-G9

220.000₫
244.000₫
CÀ PHÊ PHA PHIN ROBUSTA +ARABICA+MOKA
- 10%

CÀ PHÊ PHA PHIN ROBUSTA +ARABICA+MOKA

281.000₫
312.000₫
CÀ PHÊ HẠT ROBUSTA +ARABICA + ESPRESSO
- 20%

CÀ PHÊ HẠT ROBUSTA +ARABICA + ESPRESSO

336.800₫
421.000₫
Steuarts Mixed BOP Ceylon Tea
- 15%

Steuarts Mixed BOP Ceylon Tea

128.000₫
151.000₫
Trà Organic - Hibiscus Tea
- 15%

Trà Organic - Hibiscus Tea

86.700₫
102.000₫
Trà Steuarts Tea - Chai
- 15%

Trà Steuarts Tea - Chai

221.850₫
261.000₫
Trà Steuarts Tea - Sweet Berries
- 15%

Trà Steuarts Tea - Sweet Berries

357.000₫
420.000₫
Trà Steuarts Tea - Royal Delight
- 15%

Trà Steuarts Tea - Royal Delight

251.600₫
296.000₫

HỘP QUÀ CAFE - TRÀ - RƯỢU SIMILI

727.000₫

HỘP QUÀ CAFE - TRÀ - RƯỢU S308

742.000₫

HỘP QUÀ CAFE - TRÀ - RƯỢU HỘP CAO CẤP

1.012.000₫

HỘP QUÀ CAFE - TRÀ - RƯỢU HỘP DA A2-283 VIP

1.556.000₫

HỘP QUÀ CAFE - TRÀ - RƯỢU HỘP DA A2-284

908.000₫

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - TRÀ ĐÀO SRI LANKA

376.000₫

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - TRÀ XANH BẠC HÀ SRI LANKA

385.000₫

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - TRÀ VANILLA SRI LANKA

376.000₫

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - TRÀ XÁM BÁ TƯỚC SRI LANKA

385.000₫

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - TRÀ NHO SRI LANKA

385.000₫