SÂM NGỌC LINH NUÔI TRỒNG - 3 hoặc 4 thân củ 500g /hộp - Loại 2

31.500.000₫

SÂM NGỌC LINH NUÔI TRỒNG - 2 hoặc 3 thân củ 250g /hộp - Loại 2

15.500.000₫

Bình Ngâm Sâm Ngọc Linh - 3.8L – MEDITAYGREEN. Chất Lượng Cao.

Liên hệ

SÂM NGỌC LINH NUÔI TRỒNG - 4 thân củ 1Kg /hộp - Loại 1

75.000.500₫

SÂM NGỌC LINH NUÔI TRỒNG -2 thân củ 500g /hộp - Loại 1

39.000.500₫

SÂM NGỌC LINH NUÔI TRỒNG - 1 thân củ 250g /hộp - Loại 1

20.500.000₫

ĐƯƠNG QUY

450.000₫

NẤM LINH CHI

450.000₫

NẤM LIM XANH

1.200.000₫

Nước trái cây Cranberry

215.000₫
Táo khô Hàn Quốc đặc biệt
- 10%

Táo khô Hàn Quốc đặc biệt

121.500₫
135.000₫

Nước trái cây Blueberry

215.000₫
Trà thảo được Herbio - Trà Kim Ngân Hoa
- 61%

Trà thảo được Herbio - Trà Kim Ngân Hoa

71.000₫
182.000₫
Trà thảo được Herbio - Trà Kế Sữa
- 22%

Trà thảo được Herbio - Trà Kế Sữa

76.000₫
98.000₫
Trà thảo được Herbio - Trà Bồ Công Anh
- 22%

Trà thảo được Herbio - Trà Bồ Công Anh

70.000₫
90.000₫
Trà thảo được Herbio - Trà Đan Sâm
- 23%

Trà thảo được Herbio - Trà Đan Sâm

89.000₫
115.000₫
Trà thảo được Herbio - Trà Diệp Hạ Châu
- 21%

Trà thảo được Herbio - Trà Diệp Hạ Châu

44.000₫
56.000₫
Trà thảo được Herbio - Trà Hoàng Kỳ
- 32%

Trà thảo được Herbio - Trà Hoàng Kỳ

154.000₫
226.000₫
HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ( HỘP PHÚC)
- 10%

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ( HỘP PHÚC)

778.500₫
865.000₫
Trà thảo được Herbio - Trà Bát Vị
- 30%

Trà thảo được Herbio - Trà Bát Vị

199.000₫
286.000₫
Trà thảo được Herbio - Trà Lục Vị
- 23%

Trà thảo được Herbio - Trà Lục Vị

184.000₫
238.000₫
Trà thảo được Herbio - Trà Táo đỏ
- 28%

Trà thảo được Herbio - Trà Táo đỏ

162.000₫
226.000₫

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - TRÀ THẢO DƯỢC HERBIO

365.000₫

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - TRÀ THẢO DƯỢC HERBIO 2

277.500₫