Hộp chữ nhật 2 ngăn 670ml - không nắp (20 hộp / túi)

71.000₫

Hộp chữ nhật 750ml - không nắp (20 hộp / túi)

61.000₫

Khay 750ml (10 hộp / túi)

36.500₫

Khay hộp cơm 3 ngăn 800ml (10 hộp / túi)

53.000₫

Hộp cơm 3 ngăn 750ml (5 hộp / túi)

38.000₫

Hộp 8 inches 1000ml (10 hộp / túi)

74.000₫

Hộp cơm oval 720ml (10 hộp / túi)

54.000₫

Hộp cơm 6.5 in/450ml (20 hộp / túi)

50.500₫

Hộp vuông 600ml (10 hộp / túi)

31.500₫

Hộp cơm 2 ngăn 8 inches 1000ml (10 hộp / túi)

48.500₫

Hộp bã mía 700ml (20 hộp / túi)

57.500₫