Combo Cà Phê Hạt ROBUSTA +ARABICA + ESPRESSO LOẠI 1-500G

336.800₫ 421.000₫

- Mã Sp: CFB-602052

- 100% ROBUSTA , ARABICA, ESPRESSO

- Rang Đậm – Không Bơ(Dark Roast without Butter)

- Rang Thủ Công - Gu Việt

- Hạt Sàn – 16 & 18.

- +
Hiện chưa có nội dung trong Tab.
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây