CÀ PHÊ PHA PHIN ARABICA+ROBUSTA+MOKA
- 5%

CÀ PHÊ PHA PHIN ARABICA+ROBUSTA+MOKA

267.000₫
281.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC MOKA + ARABICA + ROBUSTA
- 15%

CÀ PHÊ TÚI LỌC MOKA + ARABICA + ROBUSTA

334.475₫
393.500₫
COMBO CÀ PHÊ HÒA TAN 3IN1-G9
- 10%

COMBO CÀ PHÊ HÒA TAN 3IN1-G9

220.000₫
244.000₫
HỘP QUÀ TẶNG CAFE QUÝ 669
- 10%

HỘP QUÀ TẶNG CAFE QUÝ 669

792.000₫
880.000₫
HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ( HỘP PHÚC)
- 10%

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ( HỘP PHÚC)

778.500₫
865.000₫

HỘP QUÀ TẶNG CÀ PHÊ PHÚC - CÁ CHÉP

370.000₫

HỘP QUÀ CAFE - TRÀ - RƯỢU SIMILI

Liên hệ
Táo khô Hàn Quốc đặc biệt
- 10%

Táo khô Hàn Quốc đặc biệt

121.500₫
135.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA
- 20%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA

67.200₫
84.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG
- 20%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG

57.600₫
72.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA
- 20%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA

60.800₫
76.000₫
CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9
- 15%

CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9

34.000₫
40.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG
- 20%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG

14.400₫
18.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA CẦU ĐẤT
- 20%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA CẦU ĐẤT

15.200₫
19.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA THƯỢNG HẠNG
- 20%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA THƯỢNG HẠNG

16.800₫
21.000₫
CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9
- 10%

CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9

9.000₫
10.000₫

Steuarts Mixed BOP Ceylon Tea

Liên hệ
CÀ PHÊ PHA PHIN ROBUSTA +ARABICA+MOKA
- 5%

CÀ PHÊ PHA PHIN ROBUSTA +ARABICA+MOKA

302.000₫
318.000₫
CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA  + ARABICA + ROBUSTA
- 35%

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA + ARABICA + ROBUSTA

150.800₫
232.000₫
CÀ PHÊ HẠT ESPRESSO - 500G
- 20%

CÀ PHÊ HẠT ESPRESSO - 500G

115.200₫
144.000₫