HỘP QUÀ TẶNG CAFE QUÝ
- 25%

HỘP QUÀ TẶNG CAFE QUÝ

697.500₫
930.000₫
COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ĐẶC BIỆT MOKA  + ARABICA + ROBUSTA (KHAY 4 LY x 16g)
- 35%

COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ĐẶC BIỆT MOKA + ARABICA + ROBUSTA (KHAY 4 LY x 16g)

153.400₫
236.000₫
COMBO 3 CF TÚI LỌC TẶNG BỘ LY GIẤY
- 20%

COMBO 3 CF TÚI LỌC TẶNG BỘ LY GIẤY

315.000₫
393.000₫
COMBO CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9 (KHAY 4 LY x 16g)
- 10%

COMBO CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9 (KHAY 4 LY x 16g)

32.500₫
36.000₫
COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA (KHAY 4 LY x 16g)
- 10%

COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA (KHAY 4 LY x 16g)

64.800₫
72.000₫
COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG ( KHAY 4 LY X 16g)
- 10%

COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG ( KHAY 4 LY X 16g)

55.800₫
62.000₫
COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA (KHAY 4 LY x 16g)
- 10%

COMBO CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA (KHAY 4 LY x 16g)

59.400₫
66.000₫

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ROBUSTA TRUYỀN THỐNG

15.500₫

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY ARABICA

16.500₫

CÀ PHÊ TÚI LỌC LY MOKA

18.000₫

CÀ PHÊ HÒA TAN LY 3IN1-G9

9.000₫
HỘP QUÀ TẶNG CAFE QUÝ 669
- 15%

HỘP QUÀ TẶNG CAFE QUÝ 669

782.000₫
920.000₫