CLASSIC ESPRESSO BLEND 500G

125.000₫

- Mã Sp: CFH-500167

- ARABICA - ROBUSTA PONGOUR

- Rang Nâu Kiểu Ý – Không Bơ (Medium Italian Roast without butter)

- Rang Thủ Công – Gu Tây – Pha Máy (Espresso , Cappuchino…)

- Hạt Sàn – 16 & 18.

- +
Hiện chưa có nội dung trong Tab.
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây